Vizioni, Misioni, Moto dhe Vlerat

Vizioni:

Vizioni ynë është që të nxisim ndryshimet pozitive në shoqëri duke ofruar shërbime të kualitetit të lartë klientëve tanë në fushë të ekspertizës juridike dhe konsulencës, në mënyrë që të krijojmë kompani serioze dhe të besueshme vendore.
Misioni:

Tu ofrojmë klientëve tanë shërbime cilësore të konsulencës profesionale dhe të nxisim përsosmërinë në ekspertizën e tyre. Gjithashtu, të mbështesim stafit tonë në rritjen e tyre profesionale dhe personale.
Moto:

Përpiqu të japësh më të mirën nga vetja – mos u dakordo të jeshë mediokër.
Vlerat:

  • Përkushtimi – Jemi të përkushtuar të përmbushim pritjet e klientëve tanë.
  • Integriteti - Çkado që bëjmë, integriteti na udhëheqë.
  • Përgjegjësia - Jemi individualisht dhe kolektivisht përgjegjës për veprimet tona.
  • Rritja - Pranojmë se kapitali njerëzor është pasuria më e rëndësishme në kompaninë tonë, pra nxisim rritjen profesionale dhe personale të tyre.
  • Nxisim ndryshimin - Nxisim dhe e mbështesim ndryshimin.
  • Origjinaliteti - Jemi origjinal në punën tonë.
  • Kualiteti - Jemi në ndjekje të kualitetit dhe jo kuantitetit.

Leave a comment

Back to Top