Të folurit u është dhënë njerëzve që të fshehin mendimet

- Talleyrand -

Vetëbesimi (konfidenca) është çelësi i suksesit – mbikonfidenca është çelësi i shkatërrimit

Ai i cili është në kërkim të dijenisë është njeri i ditur; ai i cili mendon se e ka gjetur dijeninë, është i çmendur. Asnjë njeri nuk është bërë i ditur rastësisht

– Seneca –

Egoja nuk është i zoti në shtëpinë e tij

(alterego)
– Freud –

Ekselenca është art i fituar me trajnim
dhe përsëritje

– Aristotle –

Sjellja njerëzore është pasojë e tri burimeve
kryesore: pasonit, emocionit dhe diturisë

– Plato –

Letër nga CEOAdvoco Solutions është kompani konsulence e specializuar në ofrimin e shërbimeve në tri fusha kryesore: Punë Juridike, Stërvitje Ekzekutive dhe Transformim të Bizneseve. Kompania jonë ju ofron ekspertizën më të mirë në treg pasiqë kemi konsulentë profesional vendor dhe ndërkombëtarë të cilët mund të kontribuojnë në kompaninë tuaj me njohuritë e tyre akademike dhe praktike.

Lexo më shumë...

Punë juridike

legal

Negociata

Nuk ka rregulla te lojës. Negociatat janë aftësi vendimtare në shumë profesione ...lexo më shumë

Kontrata

Negociatat e suksesshme nuk kanë kuptim, në qoftë se ato nuk kurorëzohen me kontratë ...lexo më shumë

Hartimi i aplikimit në procese prokurimi dhe projekt propozime

Hartimi i aplikimeve në procese prokurimi – Si kompani që kryeni punën tuaj kryesore (qoftë ajo e shërbimeve apo furnizimeve) ju mund të aplikoni për një proces prokurimi në institucionet publike ose organizatat ndërkombëtare...lexo më shumë

Hartimi i dokumenteve juridike

Nëse ju si qytetar dhe kompani ju nevojitet të dorëzoni: ...lexo më shumë

Stërvitja ekzekutive

ex-coaching

Stërvitja Individuale

Gjatë stërvitjes individuale ne përdorim shumëllojshmëri të teknikave dhe masave të njohura të përdorura nga psikologët tanë, në mënyrë që të kuptojmë karakterin e personit / klientit. lexo më shumë...

Stërvitja Specifike

Stërvitja Specifike është stërvitje e fokusuar, ofruar për individët që duan ti përmirësojnë aftësitë e tyre specifike përmes instruksioneve të personalizuara, dhe praktike.. lexo më shumë...

Programe treningu të Liderëve

Gjatë dinamikës së përditshme, punës sonë, arenës politike, madje edhe në parkun e lodrave të fëmijëve, një vëzhgues mund të identifikojë gjithmonë udhëheqësin e natyrshëm grupit. lexo më shumë...

Transformimi i Biznesit

btransf

Ekspertiza e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore;

Kë do të punësoni në organizatën tuaj, gjetjen e personit më adekuat për pozitën profesionale dhe mbajtjen e stafit në të cilin keni investuar – përcakton në mënyrë të konsiderueshme suksesin e organizatës suaj. lexo më shumë...

Marketing

Për shumë njerëz, marketingu është i ngjashëm me promovimin! Mirëpo – jo saktësisht.  read more...

Menaxhimi i rrezikut

Menaxhimi jo adekuat i rrezikut mund të ketë pasoja të rënda për kompanitë. read more...

Kultura organizative

Kultura organizative është një nga drejtuesit më të rëndësishëm të performancës në një organizatë.  read more...

Back to Top